Regulile oficiale

pentru promovarea produselor, lansate sub marca comerciala „Lvivske 1715”.

Titlu provizoriu „Sute de mii de sticle sub capace”.

1. Organizatorii și executorii Promoției

1.1. Organizatorul Promoției este Î.C.S. „CARLSBERG” S.R.L., situat la pe adresa: MD-2069, Republica Moldova, municipiul Chișinău, str. Calea Iesilor, nr. 8/1, nr. 8, etaj 4, sediul 9, tel. +373 (22) 238460.

1.2. Executorul Promoției este: «Starcomservice» SRL, situat la adresa: municipiul Chișinău, str. A. Mateevici, 27.

1.3. Partener tehnic «INTERMOBCOM» SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Tigina, nr. 65.

2. Scopul Promovării și susținerea informațională a Promoției

2.1. Scopul Promoției este majorarea volumul de vânzări, lansat sub marca comercială „Lvivske 1715”, atragerea atenției consumatorilor și stimularea achiziționării produselor distribuite de către organizatorul promoției în cadrul activității sale comerciale.

2.2. Regulile oficiale ale Promoției (în continuare – Reguli) sunt postate pe site-ul www.lvivske.md .

2.3. Numărul „Liniei Fierbinte” +373 (22) 80 77 76. Costul apelului este rata operatorului de telefonie a participantului pentru un număr fix al Moldtelecom la Chișinău și este achitat de către participant.

3. Durata și teritoriul (locul) Promoției

3.1. Promoția începe la ora 00.00 minute 15 aprilie 2019 și se finisează la ora 23.59 la data de 15 iulie 2019 înclusiv (în continuare – „Perioada Promoției”).

3.2. Promotia are loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în continuare – „teritoriul Promoției”).

4. Produsele, care participă la Promoție

4.1. În promoție participă mărfurile Organizatorului și etichetate cu logo promoției (în continuare – „produse promoționale”), și anume:

4.1.1. bere «Lvivske 1715», în ambalaj de sticlă în volum de 0,45 litri. bere «Lvivske 1715»; sticle-PET de 1,2 litri;1,5 litri; 2 litri; 2,4 litri.

5.Participanții Promoției

5.1. Pentru participare la Promoție pot fi implicate persoane fizice (cetățeni ai Republicii Moldova), care la moment au atins vârsta de 18 ani și sunt consumatorii finali ai produsului „Lvivske 1715”, care achiziționează produsul pentru uz propriu, fără scop de comercializare.

5.2. Nu sint recunoscuti și nu au dreptul de a participa la promoție:

– angajații organizatorilor promoției și membrii familiilor lor (soț/ soție, copii, frați / surori, părinți)

– proprietari, angajați sau reprezentanți ai companiilor care produc sau vinde produse cu marca înregistrată „Lvivske 1715 „și membrii familiilor lor (soț / soție, copii, frați / surori, părinți)

– proprietarii și angajații agențiilor de publicitate și partenerii implicați în organizarea și desfășurarea promoției și a membrilor lor de familie (soț / soție, copii, frați / surori, părinți)

– această promoție este valabilă numai pentru utilizatorii finali ai produselor promoționale, care achiziționeaza acest produs pentru uz propriu, fără scop comercial.

6. Fondul de cadouri a Promoției.

6.1. Cadourile promoției sunt : oferirea fiecărui participant posibilitatea de a schimba capacul cu inscripţia “0,45l” pentru o sticlă din sticlă TM „Lvivske 1715” în volum de 0,45 l, în punctele de vânzare, care sunt autorizate să facă acest schimb în perioada 15.04.2019 – 15.07.2019 şi sunt marcate cu marca promoţională

Sub schimbare se referă la procurarea unei sticle „Lvivske 1715” 0,45 l. la preţul de 0,05 MDL inclusiv TVA

7. Condițiile de participare la promoție și determinarea câștigătorilor

7.1. Pentru a participa la promoție, persoana care corespunde cerințelor punctului 5 din prezentul regulament, este necesar ca în timpul perioadei de promoție sa achiziționeze orice produs promoțional.

7.2. Pentru a putea obține un cadou este necesar:

7.2.1. De găsit inscripția «0,45 l » sub capac;

7.2.2. De schimbat capacul cu înscripția “0,45 L “ pe o sticlă TM „Lvivske 1715”, cu capacitate de 0,45 litri în unitățile de comercializare, care sunt autorizate să efectueze un astfel de schimb în perioada de la 15.04.2019 pînă la 15.07.2019 și marcate cu marca promoțională. Sub schimbare se referă la procurarea unei sticle „Lvivske 1715” 0,45 l. la preţul de 0,05 MDL inclusiv TVA. Oferirea premiilor se face în conformitate cu regulile stabilite. Cantitatea sticlelor ce pot fi oferite pentru un singur participant este nelimitată. Datele despre adresele întreprinderilor comerciale care efectuează schimbul pot fi găsite pe site-ul www.lvivske.md sau la linia fierbinte +373 (22) 80 77 76.

8. Ordinea și calendarul cadou Promoției

8.1. Un cadou poate fi obținut de solicitant, conform alin. 7.2. din prezentului regulament în locurile de schimb de cadouri special, în cazul în care sînt disponibile astfel de cadouri. Lista locațiilor de schimb se pot schimba pe perioada campaniei și pot fi aflate sunind la linia fierbinte +373 (22) 80 77 76 şi pe site-ul www.lvivske.md

8.2. Oferirea oportunități pentru participanții Promoției de primire a cadourilor, în condițiile specificate în prezentul regulament, se efectuează de Organizatorul promoției. Executorul promoției și alți furnizori de asistența tehnică nu sunt responsabili pentru orice fel de nerespectare a condițiilor Regulamentului privind disponibilitatea/ posibilitatea primirii cadourilor, precum și orice probleme asociate acestora.

9. Comunicarea

9.1. Informații detaliate despre promoția și sprijinul participanților sunt disponibile prin apelarea liniei fierbinte +373 (22) 80 77 76. Costul apelului este ales de operatorul de telefonie a Participantului pentru un număr fix Moldtelecom la Chișinău, și este achitat de către participant.

9.2. Linia fierbinte funcționează non-stop de la 15 aprilie 2019 pînă la 15 iulie 2019. Convorbirile telefonice ale operatorilor liniei fierbințe cu participanții promoției pot fi înregistrate prin intermediul mijloacelor tehnice de fixare. Participantul promoției prin participărea sa își dă consimțământul necondiționat la o astfel de fixare.

9.3. Programul de lucru al operatorului tehnic: zilnic de la orele 09.00 pîna la 18.00, înclusiv în termenul specificat la punctul 9.2. din prezentul Regualment. În alte ore, în această perioadă, procesarea apelurilor utilizatorilor se efectuaza prin vocea interactivă (IVR).

10. Condiții suplimentare

10.1. Toate cadourile din cadrul promoției pot fi obținute de către participanții campaniei numai în temeiul acestor reguli.

10.2. Cadourile promoției sînt nerambursabile. Organizatorul și Executorul nu poartă raspundere pentru premiile utilizare ulterior de participant, după primirea acestora.

10.3. Pentru organizarea și desfășurarea promoției, precum și pentru monitorizarea procesului de promovare, Organizatorul/ Executorul este în drept de a implica orice parte teţră

10.4. Aceste reguli, precum și orice modificări ale acestora, întră în vigoare din data plasării lor pe site-ul www.lvivske.md .

10.5.Organizatorul promoției isi rezervă dreptul de a modifica fondul de cadouri și/sau a anumitor tipuri de cadouri din cadrul promoției, să includă în promoție alte cadouri, care nu sunt prevăzute de aceste reguli.

10.6. Aspectul exterior (culoare, dimensiune) a cadourilor plasate pe material publicitare promoționale pot diferi de aspectul (culoare, dimensiune) a stocurilor de cadouri, pe care le pot obține participanții.

10.7. Organizatorul/ Executorul nu poartă răspundere pentru ne primirea oricărui dintre participanți în promoție a cadourilor din orice motiv, inclusiv din cauza neîndeplinirii (îndeplinirea prematură a obligațiunilor participanților, prevazute de Regulament, la apariția circumstanțelor neprevăzute (forță majoră) s.a.

10.8. Organizatorul/ Executorul nu poartă răspundere pentru orice litigiu cu privire la cadoul promoţiei. Organizatorul/ Executorul nu va intra în orice dispute privind recunoașterea tuturor participanților individuali/ câștigători ai promoţiei și drepturile de a primi cadouri. Organizatorul/ Executorul nu este responsabil pentru stabilirea drepturilor părților în orice dispute.